Frank Heller-dag på Skeda

Lördagen den 23 augusti 2014 anordnade Frank Heller-sällskapet en temadag om Gunnar
Serner (Frank Heller) på Skeda, där min far visade upp sin digra samling av Helleriana som
han byggt på under 30 års tid. Ungefär 60 personer kom. På bilden syns Dag Hedman (som
doktorerade på Frank Heller 1985) samt Frank Orton, som tog intiativet till sällskapets
grundande. Själv berättade jag om Gunnar Serners relationer till vår släkt och läste upp de
dikter som han skrev till min gamlamormor Anna.
 

Gunnar Serners släktträd...

...finns nu tillgängligt för den som är intresserad. Passande nog har det kopplats 
ihop med Salomon Lindmans förfäder (Serner var min gamlamormors kusin). 
 
 
 

RSS 2.0