Att få skriva doktorsavhandling...

...på Stortorget i Lund är få förunnat.

RSS 2.0