Detta foto från 1896...

...på min gamlamormor Anna och hennes syster Ellen, säger oss något om hur man klädde
upp (eller ska vi säga klädde ut) barn förr i tiden; så tidigt som möjligt skulle man bära
vuxenkläder. Och ungdomen, i betydelsen "den tid då det är naturligt att frigöra sig från
föräldrarna" fanns ännu inte som begrepp.

Detta är Grand Hotell i Lund


I denna anrika byggnad, med särskilda rum uppkallade efter Sten Broman, Falstaff Fakir, Sam
Ask och Fritiof Nilsson Piraten, hade Gunnar Serner sin doktorsmiddag år 1910. På grund av
denna intressanta släkthistoriska koppling, samt en rad andra dito till staden Lund, planerar
jag att år 2018 också ha min doktorsmiddag här. Naturligtvis under förutsättning att min
avhandling då är färdig.
 
Till denna middag kommer vänner, kolleger, samt en och annan gammal lärare att bjudas. Samt
naturligtvis alla mina släktingar i Salomon och Lydia-grenen. Tanken är att lägga det över en
helg, med doktorsmiddag på fredagen och släktträff med lundatema på lördagen. Jag kommer, i
släktbloggen framöver, att återkomma till Lund och visa på vilka sätt staden är intressant för oss.
 

RSS 2.0