Kusinträff i Stockholm

Anniqua, Hans, Ulla, Johan, Ingrid. Fem representanter från den numera äldsta generationen i vår svenska gren.